Trendsættende SRO-systemer siden 1983

Frontmatec har gennem de seneste år udviklet sig til at være førende inden for styring, regulering og overvågning til den danske forsyningsbranche

Vandforsyninger

Vandforsyningernes tekniske anlæg har gennemgået en stor udvikling i takt med samfundets, forbrugets og teknologiens udvikling. Behovet for en bedre udnyttelse og optimal drift af eksisterende anlæg er øget, kombineret med investeringer i nye anlæg på såvel produktions-, distributions- og installationssiden. Derfor stilles der store krav til en overvågning døgnet rundt til brug for styring, regulering og optimering af driften. Vi tilbyder vandforsyningerne:

 • Letbetjente SCADA/SRO-systemer
 • Standard referencesystem, PLC blokke og SCADA symboler
 • Optimering af energiforbrug, eksempelvis ved råvandsindvinding

Vi tager os gerne af hele processen fra styringsbeskrivelse til gennem­førelse og efterfølgende support. Vi gennemfører automationsopgaver på tværs af mange brancher og har derfor stærke kompetencer inden for alle de gængse platforme såsom S2, Siemens, Rockwell, iFix, WinCC, IGSS, Intouch, FTview mv.

 

Vi har bl.a. leveret SCADA/SRO løsninger til følgende virksomheder:

Download branchebrochure om vandforsyninger

Download

Vi har mange kompetencer inden for vandforsyningsområdet, bl.a.

Klik og læs mere

01

Software til styring, regulering og overvågning

02

PLC

Programmerbare og komplette netværksløsninger

03

HMI

Innovative betjenings- og overvågningsløsninger

04

Leverance fra én leverandør – Frontmatec

Kildepladsoptimering

Frontmatec kan hjælpe jer med at optimere jeres kildeplads gennem udjævning af indvindingen, så den altid kører med den rigtige mængde – og så den aldrig går i stå. Desuden kan vi hjælpe med at optimere boringerne, så de altid kører på det optimale punkt og foretage et bevidst valg af boringer, der er billigst i drift – hvis det er muligt og hensigtsmæssigt. Med Frontmatec kildepladsoptimering får du:

 • Automatisk tilpasning til det aktuelle behov
 • Store besparelser på både nye og gamle maskiner
 • Minimering af den optagne effekt i forhold til flowet og derfor energibesparelser
 • Præsentation af nøgletal for operatør, hvilket muliggør optimal sammensætning af boringsportefølje
 • Platformsuafhængighed – vælg selv platform
 • Ingen link til ekstern host

 

Vi tilbyder bl.a. følgende til vandforsyninger

SCADA/SRO

STYRING, REGULERING OG OVERVÅGNING

Automatiske anlæg styres og overvåges af SRO-anlæg. Vi har udviklet vores eget SRO-system (S2), men har også erfaring med andre produkter. Vi kan derfor tilbyde:

 • Let betjente SCADA/SRO systemer
 • Grafisk brugergrænseflade med fuldt overblik ved ganske få klik
 • Standard referencesystem, PLC blokke og SCADA symboler
 • Alt i modernisering af tavler, SRO- og PLC systemer
 • Database og netværksfaciliteter
 • Understøttelse af alle standarder inden for SQL, OPC Client og OPC serverområdet
 • Drivere til alle anerkendte formater
 • En åben platform, hvor alle understationstyper kan integreres
 • Mulighed for opkobling af flere brugere på én gang
 • Hardwareuafhængighed

PLC

KOMPLETTE NETVÆRKSLØSNINGER

Vi begår os inden for en bred vifte af PLC-produkter, og kan derfor tilbyde dig:

 • Erfaring med alt lige fra små styringer til komplekse løsninger
 • Programmerbare sikkerhedsløsninger
 • Veldokumenterede el-tavler
 • Komplette netværksløsninger
 • Kundetilpasset testudstyr
 • Intuitive brugerflader
 • Totalløsninger inkl. mekanik

Vandforsyninger – Seneste nyt

Vandforsyninger – Kontaktpersoner

Har du spørgsmål til vores SCADA/SRO-produkter, er du er velkommen til at kontakte os for råd og vejledning.

Henrik P. Toft

Henrik P. Toft

Afdelingschef, Forsyning, Vand & Varme

(+45) 20 75 28 30
hpt@frontmatec.com

Bjarne Højriis

Bjarne Højriis

Automationsingeniør

(+45) 20 75 26 61
bh@frontmatec.com

Kontakt os gerne for råd og vejledning omkring vores produkter