Online overvågningssystem

Systemet er hele tiden online på alle anlæg, og overvåger samt prioriterer alarmerne for udringning til vagten, som består af flere vagthold i arbejdstiden og et udenfor arbejdstiden. Det er desuden muligt at modtage og kvittere alarmer på sin iPhone via System Alarm App

Kalundborg Forsyning

Ved kommunesammenlægningen i 2007 blev de 5 kommuner Bjergsted, Gørlev, Hvidebæk, Høng og Kalundborg kommune slået sammen til det vi i dag kender som Kalundborg Kommune. Sammenlægningen betød bl.a., at de forskellige forsyninger rundt om i kommunerne også skulle slås sammen til én forsyning: Kalundborg Forsyning. I dag har forsyningen ikke mindre end 14 renseanlæg og 250 pumpestationer.

For at ensrette de mange SRO-anlæg, skulle to af de fem kommuner opgradere deres anlæg efter sammenlægningen. Pga. opgavens størrelse kontaktede Kalundborg Forsyning den rådgivende ingeniørvirksomhed Grontmij, som lavede et udbudsmateriale – hvorefter Frontmatec blev valgt som leverandør.

I sidste ende endte Kalundborg Forsyning med at få et innovativt anlæg, som tilgodeser de store krav til overvågning, regulering og styring. Systemet er hele tiden online på alle anlæg og overvåger alarmerne for udringning til vagten. En fælles server til alle anlæg holder styr på tingene og sparer tid, da systemet lagrer historisk og tidligere fejl bliver gemt.

Rapporteringsdelen i systemet viser bl.a. rapporter på vandkurver, og leverer dokumentation på hvordan vandet tilvejebringes, ved at lave separat kloakering. Systemet understøtter den grønne profil, som er så vigtig for branchen. S2 Tilbageløbsstop, giver mulighed for at stoppe et mindre anlæg eller opstue til et buffer bassin. Systemet er komplet med analysedatabasen AnaMo fra Frontmatec. AnaMo sikrer nemmere og hurtigere indrapportering.

Fakta:

Opgaven blev løst med følgende komponenter:

  • S2 tilbageløbsstop
  • AnaMo
  • System Alarm App

Det siger kunden

“Vi har fået Danmarks bedste SRO-anlæg, og hele vejen igennem processen har vi fået professionel support fra Frontmatec, bl.a. ved forskellige tilretninger. Systemet giver os rigtig mange fordele. Vi har virkelig fået optimeret vores processer”

Ole Jensen

Driftschef, Kalundborg Forsyning

Spildevand – Kontaktpersoner

Har du spørgsmål til vores SRO-produkter, er du er velkommen til at kontakte os for råd og vejledning.

Kim Nissen

Kim Nissen

Afdelingschef, Forsyning & Spildevand

(+45) 20 75 26 54
kn@frontmatec.com

Kontakt os gerne for råd og vejledning omkring vores produkter